คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
รุ่นที่ 19
รุ่นที่ 20
รุ่นที่ 21
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา รุ่นที่ 3

จินตนา อินทวี
ร.พ.พระนารายณ์มหาราช

สายใจ ชัยสิทธิ์
ร.พ.สมิติเวชศรีราชา

อิสรีย์ พยัคฆ์กูล
ร.พ.สวรรค์ประชารักษ์

ปิยะนุช ไชยสวัสดิ์

ดวงพรรณ หลาวทอง
ร.พ.ศรีสะเกษ

นราวดี สวนสอน
ร.พ.ภูมิพล

ภิญรดา ธีรโสภากุล
ร.พ.สงขลานครินทร์

พนิดา พัฒนภูวดล
ร.พ.นครปฐม

พนัดดา เต็งรำพึง
ร.พ.บางบ่อ

ยุภาพร สาขา
ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา รุ่นที่ 4

จันจิรา ฟองอ่อน (เป้า)
ศูนย์ต้อกระจก รพ.ธรรมศาสตร์

นางสาวณัฐกฤตา ชูสุวรรณ(เต๋า)
ร.พ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

นางสาว สุกัญญา พิกุล(ต้อย)
รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางรุจิรา สมัครารักษ์สกุล (อ้อ)
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

นางกนกอร รุ่มนุ่ม (อร)
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

น.ส.พชราวรรณ เพชรไพร
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

นางสาวนันทนา สว่างดี (กุ๊กกิ๊ก)
รพศ.สกลนคร

นางสาวฐิติรัตน์ สู่กระโทก
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6069615 คน