การอบรม "ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ Leadership Program"

การอบรม "ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ Leadership Program" "เพื่อความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ รอบตัว" 13-14 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ปัจฉิมนิเทศ&ปฐมนิเทศ แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุ

ณ ชาโตเดอเขาใหญ่ 24 - 25 มิถุนายน 2560
งาน ต้อเนื้อฟรี 80 ตา 80 ปีธรรมศาสตร์

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมผ่าตัดรักษาต้อเนื้อฟรี 80 ตา ในโอกาส 80 ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2556
ประชุมวิชาการ Pediatric Specialty Day

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ Pediatric Specialty Day ให้จักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556
งานประชุมวิชาการประจำปี(จักษุแพทย์ภาคกลาง) ครั้งที่ 11

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการประจำปี (11th TEC Meeting) หรืองานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งทีี่ 11 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม TheTide Resort บางแสน ชลบุรี โดยพณฯนพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
งานโบว์ลิ้งสามัคคี เพื่อผู้ป่วยตายากไร้

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัดงานโบว์ลิ้งสามัคคี เพื่อผู้ป่วยตายากไร้ วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ Major Bowl รังสิต
1st AECOM

Keynote speaker
งานประชุม 1st AECOM (ASEAN Economic Community Ophthalmology Meeting)

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ 1st AECOM วันที่ 9-10 กันยายน 2556 ณ โรงแรม Centara Grand Bangkok Thailand โดยพณฯนพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 การประชุมวิชาการด้านจอตา

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ร่วมกับบริษัท Novartis จัดการประชุมวิชาการด้านจอตา "Central NorthEast Vitreo-Retina(CNV)" ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมโรแมนติก เขาใหญ่
วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 อบรมความรู้เรื่องตาแก่สมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนหอวัง

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ร่วมกับ ชมรมข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย อบรมความรู้เรื่องตาแก่สมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนหอวัง
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 191511 คน