โครงการแว่นฉันเพื่อเธอ ครั้งที่ 3

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ร่วมกับห้างแว่นท้อปเจริญ ตรวจสุขภาพตา พร้อมวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรี 300 ท่าน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Multidisciplinary approach in Ophthalmology 2015

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัดประชุมวิชาการ Multidisciplinary approach in Ophthalmology 2015 ณ ห้องประชุมโดม 3 ชั้น 2 ตึกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชุมวิชาการจักษุวิทยา

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัดประชุมวิชาการจักษุวิทยา 13th.Specialty Day 2015 "Eye in Hight Technology Era" ในวันที่ 23-24 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม Hard Rock Cafe Hotel พัทยา
ศูนย์ตาประดิษฐ์ธรรมศาสตร์

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ร่วมลงนามความร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดตั้งศูนย์ตาประดิษฐ์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558
โครงการอบรมรมความรู้เรื่องตา

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัดอบรมความรู้เรื่องโรคตาให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมโดม 2 ชั้น 2 อาคารคุณากร
Cataract day 2015

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัดอบรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่องโรคต้อกระจก ณ ห้องประชุมภาควิชาจักษุวิทยา อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์
19 กรกฎาคม 2556 จัดประกวด "Resident Research Contest"

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดประกวด "Resident Research Contest" โดยพญ.สุรักษ์ พัฒนกนก ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เปิดให้บริการ การผ่าตัดตาแบบไม่ต้องนอนค้างคืน "Day Eye Care"

หอผู้ป่วยตา ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ เปิดให้บริการ การผ่าตัดตาแบบไม่ต้องนอนค้างคืน "Day Eye Care" บริเวณชั้น 6 อาคารดุลโสภาคย์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6277161 คน