โครงการแว่นตาเพื่อน้องเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสครองราชย์ครบ 50 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ จัดทำ “โครงการแว่นตาเพื่อน้องเฉลิมพระเกียรติ” วัดสายตาและมอบแว่นตาฟรีแก่เด็กอายุ 0 - 15 ปี จำนวน 700 กรอบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549
งานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 1

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการจักษุแพทย์ภาคกลางครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2549 ณ The Tide Resort บางแสน ชลบุรี
สถาบันฝึกอบรมผลิตจักษุแพทย์

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากแพทยสภา ให้เป็น สถาบันฝึกอบรมผลิตจักษุแพทย์ ปีละ 3 คน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2548
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 43761536 คน