งานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 1

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการจักษุแพทย์ภาคกลางครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2549 ณ The Tide Resort บางแสน ชลบุรี
สถาบันฝึกอบรมผลิตจักษุแพทย์

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากแพทยสภา ให้เป็น สถาบันฝึกอบรมผลิตจักษุแพทย์ ปีละ 3 คน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2548
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 228220 คน