งานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 6

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งทีี่ 6 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรม The Zign พัทยา ชลบุรี
รณรงค์การบริจาคดวงตา

ธนาคารดวงตา ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย รณรงค์การบริจาคดวงตา เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางตา โดยได้รับความร่วมมือจากศิลปิน รุจ และ แก้ม The Star 4 เป็น กิจกรรมเมื่อวันที่ สิงหาคม 2551
รางวัลชนะการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการ

นายแพทย์วรวิทย์ อึ้งภูรีเสถียร แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ชนะการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2551 รองชนะเลิศอันดับสอง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551
งานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 5

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 5 วันที่ 26-27 เมษายน 2551 ณ The Tide Resort บางแสน ชลบุรี
รับโล่ ข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณปราณี จำรัสศรี ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลประจำศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ได้รับโล่ ข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 และเข้ารับ เข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551
เครื่องตรวจกระจกตาชนิดพิเศษ (Confocal Scanning)

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม มอบ “เครื่องตรวจกระจกตาชนิดพิเศษ (Confocal Scanning)” เป็นเครื่องที่ 3 ของ ประเทศไทย มูลค่า 2,700,000 บาท ให้ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550
งานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 4

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการจักษุแพทย์ภาคกลางครั้งที่ 4 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรม เอวัน พัทยา ชลบุรี
โครงการแว่นผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ จัดทำ “โครงการแว่นผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติ” วัดสายตาและมอบแว่นตาฟรีแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 3,500 กรอบ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550
รางวัล "Distinguished Service Award

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัล "Distinguished Service Award" ในฐานะผู้ทำประโยชน์ต่อวงการจักษุวิทยาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ เมืองลาฮอร์ ประเทศ-ปากีสถาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
งานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 2

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ จักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 2 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2549 ณ Sunset Village Resort พัทยา ชลบุรี
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 43761325 คน