งานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 8

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งทีี่ 8 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรม Amari Orchid พัทยา ชลบุรี
หอผู้ป่วยตา ใหม่

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ เปิด “หอผู้ป่วยตา ใหม่” บริเวณชั้น 6 อาคารดุลโสภาคย์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคตาเข้ารับการผ่าตัดรักษา ในศูนย์ตาธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552
งานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 7

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งทีี่ 7 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรม Centara Grand Mirage Beach Resort พัทยา ชลบุรี
เปิดให้บริการ การผ่าตัดตาแบบไม่ต้องนอนค้างคืน "Day Eye Care"

หอผู้ป่วยตา ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ เปิดให้บริการ การผ่าตัดตาแบบไม่ต้องนอนค้างคืน "Day Eye Care" บริเวณชั้น 6 อาคารดุลโสภาคย์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552
เครื่องมือสลายต้อกระจก ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

บริษัท Pacific Healthcareบริจาค “เครื่องมือสลายต้อกระจก ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง” รุ่น Sterallis ซึ่งเป็นเทคโลยีล่าสุด ที่ทำให้แผลผ่าตัดเล็กที่สุดเพียง 2.5 มิลลิเมตร เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจกของศูนย์ตาธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552
งานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 6

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งทีี่ 6 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรม The Zign พัทยา ชลบุรี
รณรงค์การบริจาคดวงตา

ธนาคารดวงตา ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย รณรงค์การบริจาคดวงตา เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางตา โดยได้รับความร่วมมือจากศิลปิน รุจ และ แก้ม The Star 4 เป็น กิจกรรมเมื่อวันที่ สิงหาคม 2551
รางวัลชนะการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการ

นายแพทย์วรวิทย์ อึ้งภูรีเสถียร แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ชนะการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2551 รองชนะเลิศอันดับสอง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551
งานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 5

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 5 วันที่ 26-27 เมษายน 2551 ณ The Tide Resort บางแสน ชลบุรี
รับโล่ ข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณปราณี จำรัสศรี ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลประจำศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ได้รับโล่ ข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 และเข้ารับ เข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 198318 คน