พิธีมอบประกาศนียบัตร

31​ พฤษภาคม​ 2561​ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฎิบัติทางตา​ รุ่นที่ 14​
พิธีมอบประกาศนียบัตร

21 ธันวาคม 2560 พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา รุ่นที่ 1
RetinaNurse พยาบาลเชี่ยวชาญจอตา รุ่น 1

4 - 22 ธ.ค. 2560 ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรม RetinaNurse พยาบาลเชี่ยวชาญจอตา รุ่น 1
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (29 พฤศจิกายน 2560)

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา รุ่นที่ 13
5th AECOM Hanoi 2017 in conjunction with the 100th year anniversary

5th AECOM Hanoi 2017 in conjunction with the 100th year anniversary of Vietnam National Institute of Ophthalmology and the Vietnam Ophthalmological Society 2017 Conference

Venue : Viet Xo Friendship Labour Culture Palace, Hanoi, Vietnam

Date : 24 – 26 November 2017
"ตอบแทนบุญคุณ..ดูแลดวงตาด้วยดวงใจ"

14 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร มรว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
15th Specialty Day 2017

15th Specialty Day 2017 Thammasat Eye Center-University og Illinois at Chicago-Chonburi Hospital Joint Meeting October 22-23,2017 At Hard Rock Hotel,Pattaya
การอบรม "ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ Leadership Program"

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ปัจฉิมนิเทศ&ปฐมนิเทศ แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุ

ณ ชาโตเดอเขาใหญ่ 24 - 25 มิถุนายน 2560
งาน ต้อเนื้อฟรี 80 ตา 80 ปีธรรมศาสตร์

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมผ่าตัดรักษาต้อเนื้อฟรี 80 ตา ในโอกาส 80 ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2556
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 44057230 คน