ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประเมินศูนย์ตาธรรมศาสตร์

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประเมินศูนย์ตาธรรมศาสตร์ เพื่ออนุมัติให้สามารถเปิดอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยาเพิ่มจากปีละ 3 ตำแหน่ง เป็นปีละ 5 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
การจัดการอบรมจักษุวิทยา สำหรับแพทย์ทั่วไป

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัดการอบรมความรู้ด้านจักษุวิทยา สำหรับแพทย์ทั่วไป วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมโดม 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดย รศ.นพ.ปรีชา วาณิชย์เศรษฐกุล คณบดีเป็นประธานเปิดงาน
งานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 3

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการจักษุแพทย์ภาคกลางครั้งที่ 3 วันที่ 21-22 เมษายน 2550 ณ โรงแรม Sofitel พัทยา ชลบุรี
งานรู้เท่าทันต้อหิน

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดงานรู้เท่าทันต้อหิน เนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลก เพื่อให้ความรู้และตรวจตาแก่ประชาชน ในวันที่ 8 มีนาคม 2556
ทัศนศึกษาและดูงานโรงพยาบาลเสียมเรียบ กัมพูชา

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาทัศนศึกษาและดูงานโรงพยาบาลเสียมเรียบ กัมพูชา วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2556
เปิดศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์ ศูนย์เลสิกนานาชาติแห่งแรก

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท Alcon Thailand เปิดศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์ ด้วยเครื่อง Excimer Laser รุ่น Wavelight EX 500 ที่ทันสมัยที่สุด ดดยมีงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่ 31 มกราคม 2556
งานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 10

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งทีี่ 10 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรม Pullman พัทยา ชลบุรี
มหาอุทกภัยศูนย์ตาธรรมศาสตร์ 2554

วันที่ 21 ตุลาคม 2554 เกิดวิกฤติมหาอุทกภัยน้ำท่วมหลายจังหวัดของประเทศไทยและศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก
งานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 9

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งทีี่ 9 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรม Pullman พัทยา ชลบุรี
หัวหน้าภาควิชาจักษุธรรมศาสตร์ รับตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ

รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง 30 พฤศจิกายน 2555
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 198319 คน