ประชุมวิชาการ Pediatric Specialty Day

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ Pediatric Specialty Day ให้จักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556
งานประชุมวิชาการประจำปี(จักษุแพทย์ภาคกลาง) ครั้งที่ 11

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการประจำปี (11th TEC Meeting) หรืองานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งทีี่ 11 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม TheTide Resort บางแสน ชลบุรี โดยพณฯนพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
งานโบว์ลิ้งสามัคคี เพื่อผู้ป่วยตายากไร้

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัดงานโบว์ลิ้งสามัคคี เพื่อผู้ป่วยตายากไร้ วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ Major Bowl รังสิต
1st AECOM

Keynote speaker
งานประชุม 1st AECOM (ASEAN Economic Community Ophthalmology Meeting)

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ 1st AECOM วันที่ 9-10 กันยายน 2556 ณ โรงแรม Centara Grand Bangkok Thailand โดยพณฯนพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 การประชุมวิชาการด้านจอตา

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ร่วมกับบริษัท Novartis จัดการประชุมวิชาการด้านจอตา "Central NorthEast Vitreo-Retina(CNV)" ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมโรแมนติก เขาใหญ่
วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 อบรมความรู้เรื่องตาแก่สมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนหอวัง

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ร่วมกับ ชมรมข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย อบรมความรู้เรื่องตาแก่สมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนหอวัง
19 กรกฎาคม 2556 จัดประกวด "Resident Research Contest"

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดประกวด "Resident Research Contest" โดยพญ.สุรักษ์ พัฒนกนก ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2552 จัดการอบรมระยะสั้นเรื่อง บทบาทพยาบาลตา ยุค 2009

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา จัดการอบรมระยะสั้นเรื่อง บทบาทพยาบาลตา ยุค 2009
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ภาควิชาจักษุวิยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ภาควิชาจักษุวิยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ตาธรรมศาสตร์และศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 43761799 คน