วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 การประชุมวิชาการด้านจอตา

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ร่วมกับบริษัท Novartis จัดการประชุมวิชาการด้านจอตา "Central NorthEast Vitreo-Retina(CNV)" ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมโรแมนติก เขาใหญ่
วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 อบรมความรู้เรื่องตาแก่สมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนหอวัง

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ร่วมกับ ชมรมข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย อบรมความรู้เรื่องตาแก่สมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนหอวัง
19 กรกฎาคม 2556 จัดประกวด "Resident Research Contest"

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดประกวด "Resident Research Contest" โดยพญ.สุรักษ์ พัฒนกนก ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2552 จัดการอบรมระยะสั้นเรื่อง บทบาทพยาบาลตา ยุค 2009

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา จัดการอบรมระยะสั้นเรื่อง บทบาทพยาบาลตา ยุค 2009
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ภาควิชาจักษุวิยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ภาควิชาจักษุวิยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ตาธรรมศาสตร์และศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์
วันที่ 23 มิถุนายน 2556 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ จังหวัดระยอง

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัดสัมนาระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผน การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ จังหวัดระยอง
วันที่ 22 มิถุนายน 2556 พิธีบายศรีสู่ขวัญอวยพรลูกศิษย์รุ่น 5

พิธีบายศรีสู่ขวัญอวยพรลูกศิษย์รุ่น 5 ที่สำเร็จการศึกษาและต้อนรับลูกศิษย์รุ่น 8 เข้าสู่ศูนย์ตาธรรมศาสตร์
วันที่ 19 มิถุนายน 2556 งานเลี้ยงฉลองลูกศิษย์รุ่นที่ 5

ชาวศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัด งานเลี้ยงฉลองลูกศิษย์รุ่นที่ 5 สอบผ่านวุฒิบัตรจักษุแพทย์ ณ ร้าน Pola Pola
ลูกศิษย์รุ่น 5 เข้ารับการ สอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญ

ลูกศิษย์รุ่น 5 เข้ารับการ สอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประกอบเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา ณ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 17 มิถุนายน 2556
งานอบรม Review in Ophthalmology 2013

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัดอบรม Review in Ophthalmology 2013 ให้แพทย์ประจำบ้านและจักษุแพทย์ได้ทบทวนความรู้เรื่องตา วันที่ 3-5 มิถุนายน 2556
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 198316 คน