แบบฟอร์ม บริจาคสมทบ "กองทุนศูนย์ตาธรรมศาสตร์"
ชื่อ-นามสกุล
(Name)
ที่อยู่
(Address)
อีเมล์(E-mail)
โทรศัพท์(Mobile)
หลักฐานโอนเงิน
(transfer)

รับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี
ต้องการให้แจ้งหลังนำเงินไปใช้ประโยชน์

หมายเหตุ กรณีไม่ได้รับอีเมลล์ตอบกลับ กรุณาตรวจสอบที่เมนู อีเมลล์ขยะ (Junk Mail)

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6277424 คน